BAKANLIKTAN 12 İL'E ÖZEL PROJE

BAKANLIKTAN 12 İL'E ÖZEL PROJE
16.09.2020 - 14:26
Sağlık Bakanlığı, sağlık turizminde öne çıkan 12 il için proje hazırladı. Her ilin hedef ülkeleri belirlendi. Bu projede şans komşu İl Bolu?ya gülerken, Bolu?nun hedef kitlesi Balkan ülkeleri olacak. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında payını yükseltmek için yeni projeler gerçekleştirecek. Hedef olarak alınan ülkeler ile 12 il belirleyen bakanlık turistlerin bu illere gelerek sağlık turizminden faydalanmasını amaçlıyor. Bu sayede illerde de istihdam için yeni alanlar oluşturulacak. Bakanlığın yeni projesinde şans komşu İl Bolu?ya güldü. Projeyle, Bolu?nun doğal kaynakları ve sağlık hizmet çeşitliliğine uygun sağlık turizmi türleri belirlenecek ve geliştirilecek. Hastanelerin bilişim ve teknoloji altyapısı güçlendirilecek. Sağlık turizminde temel ihtiyaç olan nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek ve aktif istihdama katkı sağlanacak. Sağlık turizmi ile diğer turizm alanları entegre edilecek, turizm çeşitliliğinin bütün bir yıl sürdürülebilirliğine katkı sağlanacak. Sağlık turizmi alanında Türkiye?yi, Balkanlarda öncü ülke konumuna getirmek için çalışma yapılacak. Bolu?nun hedef ülkeleri Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Kosova, Makedonya olacak.
Haber İhbar