DÜZCE BELEDİYESİ’NDEN ARSA İHALESİ

Düzce Belediyesi mücavir alan içinde belirlenen 15 adet arsa için satış kararı aldı. Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan arsaların düzenlenen açık teklif usulü artırma ile satışı yapılacak.

DÜZCE BELEDİYESİ’NDEN ARSA İHALESİ
2.11.2023 - 15:59
Haber Merkezi

Haberi Sesli Dinle

0:00 0:00

Düzce Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, mülkiyeti belediyeye ait olan 15 adet taşınmazın 2886 Devlet İhale
Yasasının ilgili maddeleri uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacağını duyurdu. 14 Kasım 2023 Salı günü Düzce
Belediyesi Merkez Bina Encümen Salonu’nda düzenlenecek ihale için gerekli şartlar da açıklandı.
İhaleler saat 14.00 itibariyle ilk arsanın satışı ile başlayacak ve saat 17.30’daki son ihale ile tamamlanacak. İhale
edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-p maddesi
uyarınca (K.D.V.‘den istisna) K.D.V. muaf olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir.
İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:
* Kanuni ikametgâh belgesi (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden)
* Nüfus kayıt örneği (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden)
* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri,
Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.
* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı
vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.
* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat
tutarlarının verilmesi.
* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve
idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.
*İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale
günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.
* İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Düzce Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500 TL
(BeşyüzTürklirasi) makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi
emlak istimlâk müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görebilir. İlan olunur.Editör: D. Analiz

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan MSA Film Post Production Reklamcılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi (www.duzceanaliz.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Resmi İlanlar

Haber İhbar